7 ting du ikke bør gjøre med trær

Tenk et øyeblikk på reisene som trærne tåler – fra ømme frøplanter som trosser elementene til høye søyler som har motstått stormer og årstider. Deres motstandskraft er en stille leksjon i utholdenhet og harmoni. Likevel må vi erkjenne en hard sannhet: våre daglige handlinger, ofte velmente, kan undergrave selve vitaliteten til disse stoiske vesenene vi beundrer så høyt. Relevansen av disse handlingene strekker seg utover det botaniske; det knytter seg tett til trivselen til våre lokalsamfunn, helsen til familiene våre og arven vi etterlater til fremtidige generasjoner.

Mens samfunnet går videre i en forgylt tidsalder dominert av teknologiske vidundere, krever våre forankrede følgesvenner talsmenn i møte med hensynsløs praksis. Relevansen av å forstå de “7 tingene du ikke bør gjøre mot trær” kan ikke lenger henvises til arborister og naturvernere alene.

For mye omsorg og oppmerksomhet

For mye omsorg og oppmerksomhet

Når det gjelder å ta vare på nyplantede trær, er mulching og staking avgjørende vedlikeholdspraksis. Men hvis det ikke gjøres riktig, kan disse tilsynelatende nyttige teknikkene faktisk være destruktive. I dette blogginnlegget vil vi utforske de potensielle negative konsekvensene av overdreven mulching og feil staking på trær, og gi veiledning om hva du bør unngå å gjøre for å sikre helse og velvære til trærne.

Feil staking kan ha skadelige effekter på trær, til tross for intensjon om å fremme optimal vekst og beskytte mot vindskader. Mens noen trær drar nytte av staking, er andre naturlig uavhengige og krever det ikke. For disse selvforsynte artene kan unødvendig staking føre til barkskader, unormal stammevekst og girdling, og til slutt kompromittere treets helse og levetid. Derfor er det viktig å vurdere hvert tres spesifikke behov før du bestemmer deg for å satse det.

I tillegg kan overdreven mulching også utgjøre en risiko for trær. Mens mulch er gunstig for fuktighetsbevaring, ugrasdemping og jordisolering, kan for mye av det påvirke bark- og rotfunksjonen negativt. Ideelt sett bør dybden på mulching-materialet rundt trebunnen ikke overstige 3 tommer. Utover denne dybden kan barken bli for fuktig, noe som fører til forråtnelse og skadedyrsangrep, mens røttene kan lide av oksygenmangel og overdreven fuktighetsbevaring.

Girdling landskapsforming trær

Girdling innebærer i hovedsak å omringe trestammen med et materiale, vanligvis metall eller plast, for å skape en barriere mellom treet og den omkringliggende plenen. Selv om dette kan virke som en praktisk løsning for å forhindre skade fra hagevedlikeholdsutstyr, oppveier de langsiktige konsekvensene langt de antatte fordelene. Over tid kan beltene trekke seg sammen og kvele treet, og hemme dets vekst og utvikling. Denne skadelige effekten på treets vaskulære system kan føre til hemmet vekst, nedgang av grener og en generell nedgang i treets helse.

Videre kan praksisen med å dekke trestammebasen med metall- eller plastmaterialer for å skjerme den mot mekaniske verktøy som brukes til hagevedlikehold, også ha skadelige effekter på treets velvære. I stedet for å ty til disse destruktive praksisene, finnes det alternative metoder for å beskytte trær og fremme deres generelle helse og lang levetid.

Et av de mest effektive alternativene er å bruke god mulch og miljøvennlige ugressmidler rundt bunnen av treet. Påføring av et lag med mulch hjelper ikke bare med å holde på fuktighet og undertrykke ugras, men fungerer også som en beskyttende barriere mot mekanisk skade. I tillegg kan bruk av miljøvennlige ugressmidler effektivt holde ugress i sjakk uten å skade treet eller det omkringliggende miljøet.

Det er avgjørende for huseiere og landskapsarkitekter å forstå de potensielle risikoene forbundet med girdling og annen skadelig praksis. Ved å avstå fra å binde og i stedet velge trevennlige alternativer, kan vi sikre trivselen til trærne våre og bidra til den generelle helsen til våre by- og forstadslandskap.

Plante trær på verktøy rett-på-veier

Når du planter trær, er det avgjørende å vurdere plasseringen og potensiell innvirkning på omkringliggende infrastruktur. Når du velger et sted for å plante trær, anbefales det å unngå bruksrett. Dette forsiktighetstiltaket kan bidra til å forhindre uheldige scenarier der trær må fjernes på grunn av at de forstyrrer elektrisitetsledninger eller andre verktøystrukturer.

Plante trær på verktøy rett-på-veier

I stedet for å risikere potensiell ødeleggelse av trærne dine, bør du vurdere å plante arter med en maksimal høyde som er mindre enn høyden på de omkringliggende strømledningene. Ved å velge trær som er kompatible med den eksisterende infrastrukturen, kan du nyte skjønnheten til trærne uten å bekymre deg for potensielle konflikter med ledninger.

Videre kan det å søke ekspertisen til et profesjonelt trekappingsfirma utgjøre en betydelig forskjell i veksten og vedlikeholdet av trærne dine. Disse fagfolkene kan sørge for at trærne dine vokser til ønsket størrelse og form mens de overholder sikkerhetsretningslinjer og forskrifter. Ved å betro omsorgen for trærne dine til erfarne fagfolk, kan du unngå risikoen for å måtte fjerne dem på grunn av deres forstyrrelser med infrastruktur.

Begrenset eksponering for sollys

For mye skygge vil hindre veksten av hagetrærene dine, siden de er avhengige av sollys for ulike biologiske prosesser, for eksempel fotosyntese. De fleste løvtre og bartreslag trenger maksimal eksponering for sollys for å overleve. Slike trær omtales som skyggeintolerante arter.

Eksempler inkluderer:

  • De fleste eikearter
  • Populær
  • Furu
  • Svart kirsebær
  • Willow
  • Douglasgran
  • Hickory

Du bør sørge for at trærne får rikelig med sollys; ellers vil de til slutt dø, og etterlate hagen din tom. Du må også bruke mer penger på å kjøpe nye frøplanter og på trevedlikeholdstjenester.

Riktig trepleie er avgjørende for å opprettholde helsen og skjønnheten til landskapet ditt. Ved å unngå disse syv skadelige praksisene kan du fremme trærnes trivsel og sikre lang levetid. Hvis du er usikker på de beste praksisene for trepleie, bør du vurdere å rådføre deg med en sertifisert arborist som kan gi ekspertveiledning skreddersydd for dine spesifikke treslag og landskapsforhold.

Ikke-støttende naboer

Det er viktig å erkjenne at forskjellige trær har varierende vekstpotensial, som påvirkes av både genetiske faktorer og vedlikeholdsnivået de mottar. Før du planter noen trær, anbefales det sterkt å konsultere troverdige treguider som er tilgjengelige på nettet for å forstå vekstmønstrene og egenskapene til dine valgte treslag. Denne kunnskapen kan hjelpe deg med å ta informerte beslutninger og unngå potensielle problemer i etterkant.

La oss for eksempel vurdere scenariet med å plante Leyland-sypresser ved siden av eiketrær. Leyland-sypressen er kjent for sin raske vekst, noe som gjør den til et av de raskest voksende trærne. Når den plantes ved siden av et eiketre, kan Leyland-sypressen raskt vokse ut av eiken, noe som fører til undertrykkelse av sistnevntes vekst. Dette kan ha skadelige effekter på den generelle helsen og vitaliteten til eiketreet, og påvirke dets evne til å trives i miljøet.

I tillegg er det viktig å erkjenne at når to forskjellige treslag plantes i umiddelbar nærhet, kan de konkurrere hardt om tilgjengelige næringsstoffer. Denne konkurransen kan hindre den sunne utviklingen av begge trærne, noe som fører til hemmet vekst, næringsmangel og den generelle nedgangen i vitalitet. Å forstå potensialet for konkurranse og de spesifikke næringsbehovene til hver treslag er avgjørende for å skape et harmonisk og støttende miljø for deres vekst.

Bruker dem som gjerdestolper og flaggstenger

Det er ikke uvanlig at enkeltpersoner vurderer å bruke trær som gjerdestolper eller flaggstenger på grunn av deres høyde og robusthet. Men å feste invasive ankere til tregrener og stammer kan ha skadelige effekter på trærne. Disse ankrene, enten for å henge lys, feste gjerder eller vise ornamenter, kan skape inngangspunkter for skadelige bakterier, skadedyr og sykdommer, og til slutt kompromittere trærnes helse og integritet.

Når invasive ankere er festet til tregrener og stammer, kan de trenge gjennom den beskyttende barken, og skape sår som utsetter treets indre lag for potensielle trusler. Dette kan føre til introduksjon av skadelige patogener og insekter, noe som øker risikoen for sykdom og angrep. I tillegg kan den ekstra vekten og stresset fra festede gjenstander forårsake strukturell skade på treet, noe som påvirker dets evne til å vokse og trives.

Videre kan bruk av trær som lysstolper, gjerdestolper eller ornamentstativer forstyrre den naturlige flyten av næringsstoffer og vann i treet. Denne interferensen kan hemme treets evne til å fungere optimalt, noe som fører til hemmet vekst, redusert motstand mot miljøbelastninger og generell nedgang i helse.

Bonustips

Mangel på en skikkelig landskapsplan gir dårlig treplassering og dårlig treslagsvalg. De to vil påvirke eiendommen din negativt og utsette deg for en rekke risikoer. Ideelt sett bør du avstå fra å plante trær som er glad i å vokse ut av den tilgjengelige eller tilgjengelige plassen, da de kan skade hjemmets fundament og brukslinjer.

Når du planter trær, er det viktig å vurdere den langsiktige effekten av dine valg. En av de viktigste tingene å huske er at trær ikke skal vokse ut av den tilgjengelige plassen. Å plante trær som er tilbøyelige til å vokse ut av plassen kan føre til alvorlige problemer, for eksempel skade på hjemmets fundament og verktøylinjer. Dette er et viktig punkt å huske på når du planlegger landskapet ditt.

Riktig landskapsplanlegging innebærer nøye vurdering av plassen som er tilgjengelig for treplanting. Det er viktig å velge treslag som passer for den tilgjengelige plassen og som ikke vil utgjøre en risiko for eiendommen din i fremtiden. Ved å unngå trær som har en tendens til å vokse ut av plassen, kan du forhindre potensiell skade og sikre langsiktig helse og sikkerhet for eiendommen din.

Dessuten kan dårlig treplassering også skyldes mangel på riktig landskapsplanlegging. Trær som er plantet for nær bygninger eller strukturer kan forårsake skade over tid ettersom røttene deres utvider seg. I tillegg kan trær som ikke er strategisk plassert hindre utsikten, skape sikkerhetsfarer og til og med påvirke den generelle estetiske appellen til eiendommen din.

Å oppsummere

Oppfordringen til å anerkjenne symbiosen med trær er en dyp appell til vår kollektive bevissthet. Det utfordrer oss til å erkjenne trærnes essensielle rolle i livene våre og oppfordrer oss til å bli uventede helter i bevaringen av planetens voktere.

Når vi fordyper oss i narrativet om å pleie naturen, blir vi provosert til ettertanke og rørt til handling. Dette er ikke bare en miljøårsak, men en grunnleggende tråd i livets billedvev. Ved å absorbere kunnskapen og trå lett blant røttene til kjemper, kan vi lære hvordan vi best kan pleie vårt felles hjem. La oss omfavne denne appellen, for ved å forstå hva vi ikke skal gjøre, kan vi bli forvalterne vår planet trenger.